Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu obejmuje 12 kierunków w technikum oraz 6 kierunków w branżowej szkole zawodowej.

W Technikum Nr 1 kształcimy w następujących zawodach: technik ekonomista, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik programista, technik rachunkowości, technik spedytor, technik usług fryzjerskich.

W związku z przeprowadzoną reformą edukacji i powstaniem Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 proponujemy naukę w następujących zawodach: cukiernik, krawiec, magazynier-logistyk, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca.

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 1

Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 6

Oferta edukacyjna

Technikum Nr 1 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6