Sprzedawca | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski

Kwalifikacje

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

Sprzedawca obsługując nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji) zajmuje się detaliczną sprzedażą produktów. To zawód, który wiąże się z potrzebą ciągłego kontaktu z klientem. Podstawowym zadaniem sprzedawców jest zawsze sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na dobrej znajomości branży, w której sprzedawca jest zatrudniony.

Sprzedawca | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6
Sprzedawca | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Najbardziej  charaktery styczne  czynności sprzedawcy  to:  informowanie  kupujących  o  cenach  i  właściwościach towarów  oraz  ich  walorach  użytkowych,  odpowiednie  zapakowanie sprzedanego towaru, wypisywanie paragonów i inkasowanie należności za sprzedany  towar.  Poza  tym,  sprzedawca  ma  za  zadanie  orientować  się w  potrzebach  klientów  i  zabiegać  o  zaopatrzenie  punktu  sprzedaży (sklepu)  w  towary  najbardziej  przez  nich  poszukiwane.  Ponadto  Sprzedawca dokonuje systematycznego    przeglądu    magazynowanych towarów,  dba  o  ich  właściwą  konserwację  i  utrzymanie  wartości.

Sprzedawca   może   być   zatrudniony   w   przedsiębiorstwie uspołecznionym, firmie prywatnej, może również prowadzić własną firmę, w której zatrudnia pracowników lub sam wykonuje wszystkie czynności  od   zaopatrzenia,   sprzedaży,   do   końcowych   rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

Zobacz galerię zdjęć