Przedmioty punktowane i rozszerzone

Wykaz przedmiotów punktowanych i rozszerzonych   w roku szkolnym 2022/2023:

 

  1. Technikum Nr 1 w następujących oddziałach :
Symbol klasy Zawód Przedmiotu rozszerzone Przedmioty punktowane

(j.polski, matematyka + 2 wybrane) tj.

1A technik ekonomista geografia j. angielski, geografia,
1B technik informatyk matematyka j. angielski, informatyka,
1C technik hotelarstwa j. angielski j. angielski, geografia
1D technik fotografii i multimediów j. angielski j. angielski, informatyka
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej j. angielski j. angielski, informatyka,
1F technik usług fryzjerskich j. angielski j. angielski, biologia
1G technik logistyk geografia, j. angielski, geografia,
1H technik handlowiec j. angielski j. angielski, informatyka,
1K technik spedytor geografia, j. angielski, geografia,
1L technik programista matematyka j. angielski, informatyka,
1M technik rachunkowości geografia j. angielski, geografia,
1N technik organizacji turystyki j. angielski j. angielski, geografia,

nauczane j. obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski,

 

  1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w następujących oddziałach:
Symbol klasy Zawód  Przedmioty punktowane

(j.polski, matematyka + 2 wybrane) tj.

1AP cukiernik j. angielski biologia,
1BP piekarz j. angielski, biologia,
1CP sprzedawca j. angielski, geografia,
1DP magazynier-logistyk j. angielski , informatyka
1EP pracownik obsługi hotelowej j. angielski, geografia,

j.obcy: j.angielski