Przedmioty punktowane i rozszerzone

W roku szkolnym 2023/2024   prowadzi się nabór do:

  1. Technikum Nr 1 w następujących oddziałach

nauczane j. obce:

  • angielski- kontynuacja,
  • niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski – od podstaw
 

Symbol klasy

 

Zawód

 

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

(j.polski, matematyka + 2 wybrane) tj.

1A technik ekonomista geografia j. angielski, geografia
1B technik informatyk j. angielski j. angielski, informatyka
1C technik hotelarstwa j. angielski  j. angielski, geografia
1D technik fotografii i multimediów j. angielski  j. angielski, informatyka
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej j. angielski  j. angielski, informatyka
1F technik usług fryzjerskich j. angielski  j. angielski, biologia
1G technik logistyk  geografia j. angielski, geografia
1H technik handlowiec j. angielski j. angielski, informatyka
1S technik spedytor geografia, j. angielski, geografia
1P technik programista j. angielski j. angielski, informatyka
1R technik rachunkowości geografia j. angielski, geografia 
1T technik organizacji turystyki j. angielski j. angielski, geografia

 

  1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w następujących oddziałach:

j.obcy: j.angielski

Symbol klasy Zawód  Przedmioty punktowane

(j.polski, matematyka + 2 wybrane) tj.

1AP cukiernik j. angielski biologia,
1BP piekarz j. angielski, biologia,
1CP sprzedawca j. angielski, geografia,
1DP magazynier-logistyk j. angielski , informatyka
1EP pracownik obsługi hotelowej j. angielski, geografia,