Przedmioty punktowane i rozszerzone

Wykaz przedmiotów punktowanych i rozszerzonych przy rekrutacji dla uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2024/2025:

Symbol klasy Zawód Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
(j.polski, matematyka + 2 wybrane) tj.
1A technik ekonomista geografia j. angielski, geografia
technik logistyk  geografia j. angielski, geografia
1B technik hotelarstwa j. angielski  j. angielski, geografia
technik fotografii i multimediów j. angielski  j. angielski, informatyka
1C technik grafiki i poligrafii cyfrowej j. angielski  j. angielski, informatyka
technik programista j. angielski j. angielski, informatyka

nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski