Technikum Nr 1

Technikum to szkoła, która w swoim czteroletnim cyklu kształcenia przygotowuje pracowników dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, uwzględniające przemiany zachodzące w nauce i technice. W okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców, których jakość określona została w porozumieniu między Lubelskim Kuratorem Oświaty a organizacjami pracodawców.

W Technikum nr 1 kształcimy w następujących zawodach: technik ekonomista, technik analityk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej (technik cyfrowych procesów graficznych),  technik logistyk, technik spedytor, technik fotografii i multimediów (fototechnik), technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik księgarstwa.

Okres nauki

4 lata

Matura

Absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości po przystąpieniu do egzaminu manturalnego

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 1