Technikum Nr 1

Technikum to szkoła, która w swoim cyklu kształcenia przygotowuje pracowników dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, uwzględniające przemiany zachodzące w nauce i technice. W okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców, których jakość określona została w porozumieniu między Lubelskim Kuratorem Oświaty a organizacjami pracodawców.

W Technikum nr 1 kształcimy w następujących zawodach: technik ekonomista, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik programista, technik rachunkowości, technik spedytor, technik usług fryzjerskich.

Okres nauki

5 lat

Matura

Absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości po przystąpieniu do egzaminu manturalnego

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 1