YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów

to zawód dla ludzi z pasją, rozwijający kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Jeśli lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością! W trakcie zajęć, w naszej szkole, poznasz budowę i obsługę sprzętu fotograficznego, budowę lamp studyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych przy pracy fotografa.

W profesjonalnym studio fotograficznym i w plenerze będziesz uczył się wykonywania zdjęć portretowych, reklamowych, by następnie je odpowiednio korygować i formatować w zaawansowanych programach do obróbki obrazu czy tworzyć przeróżne projekty multimedialne w programach graficznych.

Technik fotografii i multimediów | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik fotografii i multimediów | Technikum Nr 1 w Zamościu

Perspektywy

Po ukończeniu kierunku technik fotografii i multimediów, możesz pracować w pracowniach fotograficznych, gazetach, a nawet prowadzić własną działalność fotograficzną. W dzisiejszych czasach dzięki energicznemu rozwojowi technologii informatycznej, zdjęcia wykonywane są wszędzie, lecz należy pamiętać, że to nie najlepszy aparat zrobi cudowne i unikatowe zdjęcie a właśnie odpowiednio wykształcony fotograf posiadający pasję i cel do którego dąży.

ZADANIA ZAWODOWE

 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle optoelektronicznym
 • telewizji i wytwórniach filmowych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • podstawy fotografii;
 • techniki fotograficzne;
 • podstawy kompozycji obrazu;
 • procesy fotograficzne;
 • technika cyfrowa w fotografii;
 • techniki multimedialne;
 • urządzenia fototechniczne;
 • marketing i reklama usług fotograficznych.

Studio fotograficzne

W roku szkolnym 2019/2020 studio fotograficzne zostało doposażone w specjalistyczny sprzęt w ramach projektów „Wachlarz kompetencji zawodowych – edycja I i II”

Zobacz galerię zdjęć