Technik spedytor | Technikum Nr 1 w Zamościu

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik spedytor

Spedycja jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu. Te działania mają bardzo szeroki zakres. W ich skład wchodzi:

 • doradztwo na rzecz klienta (zleceniodawcy);
 • wybranie odpowiedniego środka transportu do zleconego towaru;
 • znalezienie przewoźnika, który dokona transportu z punktu A do punktu B;
 • koordynacja całego procesu spedycyjnego począwszy od kontaktu z klientem, poprzez kontrolę przewozu, aż do rozliczeń dokumentacyjnych;
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie realizacji zlecenia;
 • kontrola dokumentów transportowych pod kątem kompletności i poprawności;
 • oraz inne dodatkowe czynności np. awizacja, odprawy celne.

Głównym zadaniem spedytora jest zorganizowanie transportu od dostawcy do odbiorcy, zgodnie z obowiązującym prawem i współpracą z kontrahentami. Do obowiązków spedytora należy:

 •  organizacja przewozu ładunków,
 •  wybór środka transportu,
 •  przygotowywanie szczegółowej dokumentacji transportowej,
 •  obsługa ubezpieczeniowa przesyłek,
 •  ewentualna odprawa celna,
 •  odbiór i dostarczanie przesyłek,
 •  dokładne zabezpieczenie przesyłki na czas przewozu,
 •  zawieranie umów przewozowych.
Technik spedytor | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik spedytor | Technikum Nr 1 w Zamościu

W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Gałęzi i środków transportu – poznasz różne gałęzie transportu przydatne w spedycji. Ich zalety i przydatność do transportu określonych towarów, poznasz podział środków transportu, ich  wady i zalety

Ubezpieczeń – poznasz i nauczysz się stosować przepisy z zakresu ubezpieczeń ładunków i pojazdów, poznasz zasady odpowiedzialności zgodnie z umowami  INCOTERMS 2020

Obsługi klienta – poznasz zasady obsługi klienta, nauczysz się, w jaki sposób prawidłowo zorganizować obsługę, aby klienci wracali z kolejnymi zleceniami transportowymi

Prawa transportowego polskiego i międzynarodowego – poznasz przepisy określające prawa i obowiązki spedytora, nauczysz się je stosować w określonych sytuacjach

Bhp w pracy spedytora – nauczysz się stosować zasady bhp w swojej pracy

Możesz także podjąć naukę na większości uczelni zarówno technicznych jak i kształcących na kierunkach ekonomicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach transportowych
 • w firmach organizujących dostawy
 • w firmach kurierskich
 • w centrach dystrybucyjnych
 • w transporcie międzynarodowym i krajowym
 • w firmach ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń środków transportu
 • w firmach transportu publicznego

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy spedycji
 • Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
 • Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
 • Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
 • Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
 • Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
 • Język obcy zawodowy

Zobacz galerię zdjęć