Technik rachunkowości | Technikum Nr 1 w Zamościu

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

Jeśli interesujesz się finansami, jesteś kreatywny i twórczy, potrafisz rozwiązywać problemy, umiesz organizować swoją pracę, lubisz wykonywać działania na liczbach, jesteś dociekliwy, dokładny, sumienny to zostań technikiem rachunkowości.

Nie musisz odznaczać się wybitnym talentem matematycznym. Obecnie większość firm jest  skomputeryzowanych, więc Twoja praca polegać będzie na obsłudze platform cyfrowych i styczności z takimi narzędziami jak arkusze kalkulacyjne, programy fakturowe, rozliczeniowe,  podatkowe, ubezpieczeniowe oraz kadrowo – płacowe.

W naszej szkole nauczysz się obsługiwać pakiet programów wspomagających działalność firmy INSERT GT oraz program  do rozliczeń z ZUS - PŁATNIK, dodatkowo możesz poznać programy SYMFONIA SAGE, OPTIMA ERP.

Ponadto zdobędziesz praktyczne kompetencje biznesowe, dzięki zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem z Branżowymi Symulacjami Biznesowymi.

W naszej szkole nabędziesz umiejętności w zakresie:

 1. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
 2. a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 3. b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
 4. c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 5. d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 6. e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 7. f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 8. g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 9. prowadzenia rachunkowości
 10. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 11. ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 12. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 13. wyceniania składników aktywów i pasywów,
 14. ustalania wyniku finansowego,
 15. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 16. prowadzenia analizy finansowej.

Wiedzę i umiejętności nabyte w szkole będziesz mógł zweryfikować u pracodawców podczas 8 tygodniowej  praktyki zawodowej.

Biorąc pod uwagę szybko następujące zmiany w gospodarce rynkowej naszych uczniów przygotowujemy zarówno pod względem kwalifikacji właściwej dla zawodu jak również w kierunku ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym. Przyjęty i sprawdzony przez nas tok nauki pozwala na podjęcie dalszego kształcenia  na uczelniach wyższych.

Nasi uczniowie swą wiedzę i umiejętności prezentują na konkursach i olimpiadach:  Regionalnym Konkursie z Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw,  „Comarch ERP Accounting Master”,  Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,  kursie E-lerningowym SIGG.EDU.PL (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), Olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych,  (szczegółowe opisy i osiągnięcia z poszczególnych przedsięwzięć zamieszczane są na stronie szkoły www.ekonomikzamosc.pl).

Biuro  rachunkowe „e-podatnik” sp. z o.o. w Zamościu

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach krajowych i zagranicznych w ramach realizowanych programów unijnych.

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  oraz samodzielni księgowi to zawody deficytowe, które są poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy.