YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

Jeśli interesujesz się finansami, jesteś kreatywny i twórczy, potrafisz rozwiązywać problemy, umiesz organizować swoją pracę, lubisz wykonywać działania na liczbach, jesteś dociekliwy, dokładny, sumienny to zostań technikiem rachunkowości.

Nie musisz odznaczać się wybitnym talentem matematycznym. Obecnie większość firm jest  skomputeryzowanych, więc Twoja praca polegać będzie na obsłudze platform cyfrowych i styczności z takimi narzędziami jak arkusze kalkulacyjne, programy fakturowe, rozliczeniowe,  podatkowe, ubezpieczeniowe oraz kadrowo – płacowe.

W naszej szkole nauczysz się obsługiwać pakiet programów wspomagających działalność firmy INSERT GT oraz program  do rozliczeń z ZUS - PŁATNIK, dodatkowo możesz poznać programy SYMFONIA SAGE, OPTIMA ERP oraz zdobyć Certyfikat Księgowy C.I.K.

Ponadto zdobędziesz praktyczne kompetencje biznesowe, dzięki zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem z Branżowymi Symulacjami Biznesowymi.

Technik rachunkowości | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik rachunkowości | Technikum Nr 1 w Zamościu

W naszej szkole nabędziesz umiejętności w zakresie:

 1. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  2. sporządzania dokumentacji kadrowej,
  3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 2. prowadzenia rachunkowości
  1. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
  2. ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
  4. wyceniania składników aktywów i pasywów,
  5. ustalania wyniku finansowego,
  6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  7. prowadzenia analizy finansowej.

Zobacz galerię zdjęć