Egzamin z kwalfikacji

Harmonogram egzaminów

Uczniowie proszeni są o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu w budynku przy ul. Łukasińskiego.

 

Informacje o egzaminie

Egzamin zawodowy PP 2019

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji

Sposób złożenia deklaracji:

  1. Należy pobrać druk deklaracji ze strony szkoły.
  2. Wydrukować deklarację, a następnie drukowanymi literami czytelnie ją wypełnić i podpisać we właściwym miejscu.
  3. Wypełnioną deklarację należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać ją na adres: [email protected]
  4. Oryginał deklaracji należy zachować w celu późniejszej jej złożenia w pokoju wicedyrektorów.

Wzory deklaracji:

AUD.02

AUD.05

EKA.04

EKA.05

FRK.01

FRK.03

HAN.02

HGT.03

HGT.06

INF.02

INF.03 informatyk

INF.03 programista

PGF.04

PGF.05

SPL.01

SPL.04