Egzamin z kwalfikacji

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji

Sposób złożenia deklaracji:

  1. Należy pobrać druk deklaracji ze strony szkoły.
  2. Wydrukować deklarację, a następnie drukowanymi literami czytelnie ją wypełnić i podpisać we właściwym miejscu.
  3. pliku kody należy odczytać kod TERYT_ gminy adekwatny dla miejsca zamieszkania. Jeżeli ktoś nie będzie mógł odnaleźć odpowiedniego kodu dla swojego miejsca zamieszkania, proszę taką wiadomość wraz z adresem zamieszkania wysłać na adres mailowy [email protected]
  4. Oznaczenie oraz nazwę kwalifikacji dla poszczególnych klas można sprawdzić w zamieszczonym pliku zawody
  5. Wypełnioną deklarację należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać ją na adres: [email protected]
  6. Oryginał deklaracji należy zachować w celu późniejszej jej złożenia w pokoju wicedyrektorów.
Pliki do pobrania:

Harmonogram egzaminów

  • Uczniowie proszeni są o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
  • Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu w budynku przy ul. Łukasińskiego.

 

pisemny-czerwiec-2022

 

praktyczny-czerwiec-2022