Egzamin z kwalfikacji

Harmonogram egzaminów

Uczniowie proszeni są o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu w budynku przy ul. Łukasińskiego.

pisemny-czerwiec-2023

 

praktyczny-czerwiec-2023

 

Komunikaty CKE

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji

Sposób złożenia deklaracji:

  1. Należy pobrać druk deklaracji ze strony szkoły.
  2. Wydrukować deklarację, a następnie drukowanymi literami czytelnie ją wypełnić i podpisać we właściwym miejscu.
  3. Wypełnioną deklarację należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać ją na adres: [email protected]
  4. Oryginał deklaracji należy zachować w celu późniejszej jej złożenia w pokoju wicedyrektorów.

Wzory deklaracji:

AUD.02

AUD.05

EKA.04

EKA.05

FRK.01

FRK.03

HAN.02

HGT.03

HGT.06

INF.02

INF.03 informatyk

INF.03 programista

PGF.04

PGF.05

SPL.01

SPL.04