Egzamin z kwalfikacji

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji

Sposób złożenia deklaracji:

  1. Należy pobrać druk deklaracji ze strony szkoły.
  2. Wydrukować deklarację, a następnie drukowanymi literami czytelnie ją wypełnić i podpisać we właściwym miejscu.
  3. Wypełnioną deklarację należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać ją na adres: [email protected]
  4. Oryginał deklaracji należy zachować w celu późniejszej jej złożenia w pokoju wicedyrektorów.

Wzory deklaracji:

Harmonogram egzaminów

Uczniowie proszeni są o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu w budynku przy ul. Łukasińskiego.

 

pisemny-styczen-2023

 

 

praktyczny-czerwiec-2023c