YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik programista

Według ekspertów wśród wszystkich zawodów najbardziej poszukiwani są specjaliści IT /programiści/ deweloperzy. Wraz z postępującą cyfryzacją i automatyzacją, zapotrzebowanie na pracowników, którzy są w stanie przygotować przedsiębiorstwa od strony technologicznej, będzie tylko rosło. Programiści znajdą też zatrudnienie w szeroko pojmowanych mediach – przy projektowaniu i produkcji gier komputerowych, filmach oraz programach telewizyjnych, a także na platformach internetowych.

Najpopularniejsze języki programowania to m.in. JAVA, PHP, C/C++/C#, Python, Perl. Ważną kompetencją w tych zawodach jest język angielski – to podstawowy język komunikacji w projektach IT.

Technik  programista | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik programista | Technikum Nr 1 w Zamościu

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

  1. tworzenia i administracji stronami WWW;
  2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  3. programowania aplikacji internetowych;
  4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

  1. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
  2. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
  3. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Robonomik

Koło zainteresowań
W naszej szkole funkcjonuje koło zainteresowań "Robonomik", do którego należą głównie uczniowie zawodu technik informatyk. W ramach tych zajęć zajmuje się budowaniem, projektowaniem robotów, jak również ich programowaniem oraz modyfikacjami aby znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego. Samodzielnie decydujemy jakie urządzenia będą budowane na naszych zajęciach oraz sami wyznaczamy sobie czas oraz termin pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie pracować prężnie i sukcesywnie. Podejmujemy wiele inicjatyw, które mają na celu poszerzenie naszej wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce.

Zobacz galerię zdjęć