„ROBONOMIK” z Ekonomika w Katolickim Radiu Zamość

Gośćmi „Przedpołudnia na Fali” byli uczniowie z ZSP nr 1 w Zamościu, działający w ramach szkolnego koła zainteresowań „Robonomik”, wraz z opiekunem.

Przedstawiliśmy naszą  działalność w ramach szkolnego koła zainteresowań „Robonomik”. Obecnie wszyscy członkowie naszej drużyny to uczniowie zawodu technik informatyk oraz technik programista. Specjalizujemy się w budowie, projektowaniu robotów jak również w ich programowaniu oraz modyfikacji. Samodzielnie decydujemy jakie urządzenia będą budowane na naszych zajęciach oraz sami wyznaczamy sobie czas oraz termin pracy. Podejmujemy wiele inicjatyw, które mają na celu poszerzenie naszej wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce.

Uczestnikami „Przedpołudnia na Fali” w Katolickim Radiu Zamość byli:

  • Jakub Pieczykolan IV dt.
  • Jakub Kowalczul IV dt.
  • Krzysztof Pomarański IVdt
  • Maciej Ważny I b
  • Karol Kotorba I b
  • Adian Kański Ib