Akademia CISCO

Akademia CISCO

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Od II półrocza roku szkolnego 2010/2011 działa w naszej szkole Akademia Lokalna CISCO. W ramach akademii funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. 

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych, w programie akademii przewidziane są liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. 

IT Essentials PC Hardware and Software 

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. 
Kurs IT Essentials dostępny jest w języku polskim, integruje tradycyjne i nowoczesne metody nauczania, takie jak: zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory. 

CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Kurs jest obecnie dostępny w jęz. angielskim. 

Na kursie Cisco CCNA Routing and Switching słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci.

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching przeznaczony jest dla uczniów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić wymogi na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych. Cisco CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z sieciami, od podstaw po zaawansowane aplikacje i usługi, a także umożliwia słuchaczom zdobycie wielu praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. 

Na każdym kursie studenci korzystają z interaktywnych mediów, w celu zdobycia wiedzy o technologii, a także stosują tę wiedzę w praktyce i ćwiczą zdobyte umiejętności za pomocą serii praktycznych zadań opartych na symulacjach, a tym samym jeszcze skuteczniej przyswajają wiedzę.
Więcej informacji dostępnych jest na https://www.netacad.com/. 

Udział w Lokalnej Akademii Cisco:

Zapisy do grup szkoleniowych i ustalanie poszczególnych terminów odbywa się u instruktorów Cisco Networking Academy:

Serdecznie zapraszamy.