Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

W październiku br. po raz kolejny miała miejsce doroczna ogólnoeuropejska kampania pod nazwą Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM), organizowana z inicjatywy Komisji Europejskiej przez ENISA. To wydarzenie popularyzujące wiedzę na temat nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa w sieci. Inicjatywa ta ma wymiar ogólnoeuropejski, zatem uczestniczyli w niej uczniowie wszystkich państw członkowskich. Naszą szkolę reprezentowało 96 uczniów z oddziałów: Iat, Ibt, Iht, IIbt, IIIbt, IVbt. Uwieńczeniem podjętych działań było ukończenie kursu i zdobycie certyfikatów Introduction to Cybersecurity course oraz Cybersecurity Essentials course.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.