90-lecie ZSP Nr 1 w Zamościu

Jubileusz 90-lecia Szkoły w dniach 03-04 czerwca 2011 roku

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele o.o. Franciszkanów, której przewodniczył ks. Biskup Wacław Depo, koncelebrowanej przez ks. Mariusza Trojanowskiego – sekretarza ks. Biskupa, ojca Bruno Kalinowskiego – proboszcza Parafii NMP w Zamościu oraz ks. Eugeniusza Golińskiego, który w latach 1958/59 był związany ze szkołą w charakterze nauczyciela religii.

Po zakończeniu Mszy Św. uroczystości Jubileuszowe kontynuowane były w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, gdzie zaproszeni goście, absolwenci i sympatycy Ekonomika mogli zapoznać się z historią i dorobkiem szkoły, wpisać do księgi pamiątkowej oraz nabyć publikację pt. „90-lecie Ekonomika”. Wchodzący do CKF witani byli serdecznie przez nauczycieli i uczniów szkoły. Na Galę Jubileuszową przybyli: ks. Biskup Wacław Depo, o. Bruno Kalinowski, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski, wiceprezydent Iwonna Stopczyńska, wicekurator Anna Dudek -Janiszewska, pracownicy Urzędu Miasta Zamość, przedstawiciele Rady Miasta Zamość, dyrektorzy i pracownicy zamojskich zakładów pracy, szkół i placówek, lokalni przedsiębiorcy, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, absolwenci, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz lokalne media i sympatycy szkoły.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły, po czym pani Dyrektor, Alicja Ciupa dokonała powitania zaproszonych gości i uczestników Jubileuszu oraz wygłosiła słowo wstępne. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii Ekonomika, którą przedstawiła wicedyrektor Edyta Łój. Kolejnym punktem Gali Jubileuszowej było nadanie odznaczeń i medali. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uhonorowany został Medalem „Zasłużony dla Miasta Zamościa”, przekazanym pani Dyrektor przez prezydenta Miasta Zamość, Marcina Zamoyskiego. Pan Prezydent w swoim wystąpieniu gratulował szkole z okazji Jubileuszu oraz wyrażał zadowolenie z istnienia na terenie miasta szkoły z tak pięknymi tradycjami. Odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, nadanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego uhonorowani zostali emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły: Henryk Chamot, Wiesława Gwiazdowska, Wanda Przegon, Jan Tokarzewski, Stanisław Wieczerzański, Stanisław Wiśniewski i Witold Żygawski. Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego za zasługi dla oświaty otrzymały wicedyrektor Urszula Drążek oraz nauczyciel geografii Jadwiga Wiśniewska. Odznaczenia i medale wręczone zostały przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, który w swoim wystąpieniu gratulował szkole sukcesów oraz przekazał na ręce pani Dyrektor list od Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana. W imieniu osób wyróżnionych głos zabrał dyrektor Stanisław Wieczerzański, który podziękował za otrzymane medale i odznaczenia, podkreślił rangę szkoły w mieście i województwie oraz wyraził radość ze wspólnego spotkania podczas uroczystości Jubileuszowych. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: ks. Biskup Wacław Depo, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Zamościu – Jerzy Zawadzki, wicekurator Anna Dudek –Janiszewska. List posła Mariusza Grada odczytała radna Katarzyna Wołoszyn, a Krzysztof Szram odczytał list Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej. Wyprowadzeniem Sztandaru szkoły zakończona została część oficjalna Jubileuszu, którą prowadzili Ewa Kowalewska i Łukasz Kołodziejczyk, po czym wystawiona została sztuka teatralna pt. „Śluby Panieńskie” przygotowana przez młodzież szkolną i absolwentów. Po części artystycznej głos zabrali: przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Szewczyk, absolwentka Ekonomika i późniejszy nauczyciel tutejszej szkoły – Teresa Piłat, przedstawiciele nauczycieli – Jadwiga Wiśniewska i Adam Wierzbicki oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Piotr Ważny. Na zakończenie uroczystości osoby prowadzące wymieniły wszystkich sponsorów Jubileuszu, wyrażając w imieniu szkoły serdeczne podziękowania za pomoc w jego organizacji. Poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy Gali Jubileuszowej zakończył program obchodów Jubileuszu w Centrum Kultury Filmowej.

Absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się ponownie w godzinach wieczornych na Balu Jubileuszowym, który odbył się w Gościńcu Magnat. W uroczym klimacie i serdecznej atmosferze zabawa trwała do białego rana.

04 czerwca 2011 roku program Jubileuszu realizowany był w murach szkoły przy ul. Łukasińskiego 8. Tu przygotowane zostały sale lekcyjne, w których wyeksponowano zdjęcia i pamiątki poszczególnych roczników oraz wyłożono listy absolwentów, udostępnione przez Archiwum Zamojskie. Szkoła wyeksponowała na tablicach informacyjnych swoje osiągnięcia, udostępniła do zwiedzania pracownie i klasopracownie, urządzona została kawiarenka, w której serwowano smaczne napoje i ciasta. W tym dniu odbywały się w szkole spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami, tu wracały wspomnienia ze szkolnych lat. Młodzież szkolna, część artystyczną pt. „Wspomnień czar,” a uczennice klas fryzjerskich zaprezentowały piękny pokaz fryzur. Na zakończenie programu Jubileuszu Szkoły rozegrany został mecz piłki nożnej: absolwenci – pracownicy szkoły, który zakończył się remisem. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, dając przewagę absolwentom wynikiem 4:2.

Jubileusz Ekonomika poprzedzony długimi i pracochłonnymi przygotowaniami, angażującymi całą społeczność szkolną stał się okazją do przedstawienia dorobku szkoły na przestrzeni 90 –ciu lat oraz umożliwił spotkanie po latach wielu absolwentów, pedagogów i pracowników szkoły. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu lokalnych firm i zakładów pracy.

Uroczysta msza święta w kościele oo. Franciszkanów
Ksiądz biskup Wacław Depo, ksiądz proboszcz Bruno Kalinowski i ksiądz Eugeniusz Goliński
Ksiądz biskup Wacław Depo