90-lecie ZSP Nr 1 w Zamościu

Jubileusz 90-lecia Szkoły w dniach 03-04 czerwca 2011 roku

3 czerwca 2011r  obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele o.o. Franciszkanów, której przewodniczył ks. Biskup Wacław Depo, koncelebrowanej przez ks. Mariusza Trojanowskiego - sekretarza ks. Biskupa, ojca Bruno Kalinowskiego - proboszcza Parafii NMP w Zamościu oraz ks. Eugeniusza Golińskiego, który w latach 1958/59 był związany ze szkołą w charakterze nauczyciela religii.

Po zakończeniu Mszy Św. uroczystości Jubileuszowe kontynuowane były w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, gdzie zaproszeni goście, absolwenci i sympatycy Ekonomika mogli zapoznać się z historią i dorobkiem szkoły, wpisać do księgi pamiątkowej oraz nabyć publikację pt. „90-lecie Ekonomika”.

Na Galę Jubileuszową przybyli: ks. Biskup Wacław Depo, o. Bruno Kalinowski, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski, wiceprezydent Iwonna Stopczyńska, wicekurator Anna Dudek -Janiszewska, pracownicy Urzędu Miasta Zamość, przedstawiciele Rady Miasta Zamość, dyrektorzy i pracownicy zamojskich zakładów pracy, szkół i placówek, lokalni przedsiębiorcy, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, absolwenci, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz lokalne media i sympatycy szkoły.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i powitaniem zaproszonych gości i uczestników Jubileuszu. Wszyscy zebrani mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat historii Ekonomika. Kolejnym punktem Gali Jubileuszowej było nadanie odznaczeń i medali. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Zamość Medalem „Zasłużony dla Miasta Zamościa”. Odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, nadanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego uhonorowani zostali emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły: Henryk Chamot, Wiesława Gwiazdowska, Wanda Przegon, Jan Tokarzewski, Stanisław Wieczerzański, Stanisław Wiśniewski i Witold Żygawski. Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego za zasługi dla oświaty otrzymały wicedyrektor Urszula Drążek oraz nauczyciel geografii Jadwiga Wiśniewska. Odznaczenia i medale wręczone zostały przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, który na ręce pani Dyrektor przekazał również list od Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana. W imieniu osób wyróżnionych głos zabrał dyrektor Stanisław Wieczerzański, który podziękował za otrzymane medale i odznaczenia, podkreślił rangę szkoły w mieście i województwie oraz wyraził radość ze wspólnego spotkania podczas uroczystości Jubileuszowych.

Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: ks. Biskup Wacław Depo, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Zamościu – Jerzy Zawadzki, wicekurator Anna Dudek –Janiszewska. List posła Mariusza Grada odczytała radna Katarzyna Wołoszyn, a Krzysztof Szram odczytał list Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej.

Po zakończonej część oficjalnej Jubileuszu, wystawiona została sztuka teatralna pt. „Śluby Panieńskie” przygotowana przez młodzież szkolną i absolwentów. Po części artystycznej głos zabrali: przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Szewczyk, absolwentka Ekonomika i późniejszy nauczyciel tutejszej szkoły – Teresa Piłat, przedstawiciele nauczycieli - Jadwiga Wiśniewska i Adam Wierzbicki oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Piotr Ważny.

Na zakończenie uroczystości osoby prowadzące wymieniły wszystkich sponsorów Jubileuszu, wyrażając w imieniu szkoły serdeczne podziękowania za pomoc w jego organizacji. Poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy Gali Jubileuszowej zakończył program obchodów Jubileuszu w Centrum Kultury Filmowej.

Absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się ponownie w godzinach wieczornych na Balu Jubileuszowym, który odbył się w Gościńcu Magnat. W uroczym klimacie i serdecznej atmosferze zabawa trwała do białego rana.

04 czerwca 2011 roku program Jubileuszu realizowany był w murach szkoły przy ul. Łukasińskiego 8. Tu przygotowane zostały sale lekcyjne, w których wyeksponowano zdjęcia i pamiątki poszczególnych roczników oraz wyłożono listy absolwentów, udostępnione przez Archiwum Zamojskie. Szkoła wyeksponowała na tablicach informacyjnych swoje osiągnięcia, udostępniła do zwiedzania pracownie i klasopracownie. Uczestnicy zostali zaproszeni do kawiarenki. W tym dniu odbywały się w szkole spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami, tu wracały wspomnienia ze szkolnych lat. Została zaprezentowana część artystyczną pt. „Wspomnień czar,” a uczennice klas fryzjerskich zaprezentowały piękny pokaz fryzur. Na zakończenie programu Jubileuszu Szkoły rozegrany został mecz piłki nożnej: absolwenci – pracownicy szkoły, który zakończył się remisem. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, dając przewagę absolwentom wynikiem 4:2.

Jubileusz Ekonomika poprzedzony długimi i pracochłonnymi przygotowaniami, angażującymi całą społeczność szkolną stał się okazją do przedstawienia dorobku szkoły na przestrzeni 90‑ciu lat oraz umożliwił spotkanie po latach wielu absolwentów, pedagogów i pracowników szkoły. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu lokalnych firm i zakładów pracy.

Uroczysta msza święta w kościele oo. Franciszkanów
Ksiądz biskup Wacław Depo, ksiądz proboszcz Bruno Kalinowski i ksiądz Eugeniusz Goliński
Ksiądz biskup Wacław Depo
Pani Dyrektor Alicja Ciupa i jej zastępcy, panie Urszula Drążek i Edyta Łój
Pani Dyrektor Alicja Ciupa i jej zastępcy, panie Urszula Drążek i Edyta Łój
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu – panie Aldona Glinka, Magdalena Bajaka, Barbara Przestrzelska
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu – panie Aldona Glinka, Magdalena Bajaka, Barbara Przestrzelska
Pan Stanisław Wieczerzański i Jan Tokarzewski – byli dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych
Pan Stanisław Wieczerzański i Jan Tokarzewski – byli dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych
Zaproszeni goście na mszy świętej w kościele o. Franciszkanów
Zaproszeni goście na mszy świętej w kościele o. Franciszkanów
Goście obecni na mszy świętej
Goście obecni na mszy świętej
Uczestnicy mszy świętej: panie Teresa Matłacka, Helena Pupiec, Wiesława Gwiazdowska, byłe grono nauczycielskie
Uczestnicy mszy świętej: panie Teresa Matłacka, Helena Pupiec, Wiesława Gwiazdowska, byłe grono nauczycielskie
Uczestnicy mszy świętej, panie Elżbieta Kustra, Mirosława Paluch, Halina Osuchowska, byłe grono nauczycielskie
Uczestnicy mszy świętej, panie Elżbieta Kustra, Mirosława Paluch, Halina Osuchowska, byłe grono nauczycielskie
Zespół artystyczny ZSP nr 1
Zespół artystyczny ZSP nr 1
Poczet sztandarowy szkoły
Poczet sztandarowy szkoły
Nauczyciele ZSP nr 1 w Centrum Kultury Filmowej, pani Eliza Kycko, panowie Andrzej Fic i Jarosław Chabros
Nauczyciele ZSP nr 1 w Centrum Kultury Filmowej, pani Eliza Kycko, panowie Andrzej Fic i Jarosław Chabros
Młodzież ZSP nr 1 wręczająca foldery gościom
Młodzież ZSP nr 1 wręczająca foldery gościom
Goście nad księgami pamiątkowymi w Centrum Kultury Filmowej
Goście nad księgami pamiątkowymi w Centrum Kultury Filmowej
Goście oglądający kroniki szkoły
Goście oglądający kroniki szkoły
Goście w Centrum Kultury Filmowej, panie Wanda Przegon, Teresa Borowik i Grażyna Piętka
Goście w Centrum Kultury Filmowej, panie Wanda Przegon, Teresa Borowik i Grażyna Piętka
Młodzi aktorzy z panią Agnieszką Puchacz
Młodzi aktorzy z panią Agnieszką Puchacz