YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne).

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak np: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, dominującym typem relacji jest człowiek - człowiek, człowiek - dokument. W naszej szkole fakt ten podkreślany jest w całym toku nauczania. Tym samym zwracamy uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

Technik holerstwa | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik holerstwa | Technikum Nr 1 w Zamościu

W trakcie zajęć nauczysz się m.in. korzystania z profesjonalnych programów komputerowych dotyczących obsługi gościa hotelowego, także sztuki przygotowania i serwowania posiłków.

Tylko w naszej szkole uczniowie mają dodatkowe, innowacyjne zajęcia z animacji czasu wolnego. Dzięki uczestnictwu w lekcjach masz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Warto zaznaczyć, iż w każdym hotelu jest to pożądane stanowisko.

To, co wyróżnia naszą szkołę to płatne praktyki i staże zawodowe w krajach UE – np. w Grecji. Dlatego też stawiamy na dobrą znajomość języków obcych angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

ZADANIA ZAWODOWE

 • organizowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich
 • obsługa gości w zakładzie hotelarskim
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim
 • współpraca z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży
 • promocja usług hotelarskich

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • obsługa gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • obsługa kongresów, konferencji, zjazdów i imprez okolicznościowych
 • planowanie wyposażenia wnętrz obiektów hotelarskich świadczących usługi hotelarskie
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi turystyczne
 • prowadzenie korespondencji i obsługa sprzętu biurowego
 • sporządzanie dokumentacji księgowej
 • organizowanie usług gastronomicznych
 • obsługa konsumenta
 • prowadzenie działalności gospodarczej

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa i inne
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych

Pracownia hotelarska

W roku szkolnym 2019/2020 pracownia hotelarska została doposażona w specjalistyczny sprzęt w ramach projektów „Wachlarz kompetencji zawodowych – edycja I i II”

Zobacz galerię zdjęć