KRZ12182

Uczennice hotelarstwa na spotkaniu z redaktorem Katolickiego Radia Zamość

Uczennice klasy 3c – Wiktoria Czernij i Wiktoria Wojczuk uczestniczyły w spotkaniu z redaktorem Katolickiego Radia Zamość panem Arturem Sową. W trakcie rozmowy dziewczyny przedstawiły profil technika hotelarstwa. Uczeń kształcący się w tym zawodzie musi przyswoić umiejętność korzystania z profesjonalnych programów komputerowych dotyczących obsługi gościa hotelowego, a także opanować sztukę przygotowania i serwowania posiłków. Nie tylko zajęcia z przedmiotów zawodowych dają możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu hotelarstwa, również miesięczne praktyki organizowane przez szkołę, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność właściwej obsługi gościa hotelowego. Spotkanie i przedstawienie codziennych zadań technika hotelarstwa stało się pretekstem do dyskusji na temat savoir vivre’u – wypracowanie prawidłowych postaw, nawyków i sposobu reagowania na życzenia gościa hotelowego wymaga stałego odwołania się do zasad etyki i kultury zawodowej, jednak dobre maniery to podstawa, która świadczy o naszym wychowaniu i kulturze osobistej. Są one ważne nie tylko w biznesie, ale także w kontaktach prywatnych, dlatego dobre wychowanie wpływa na nawiązanie prawidłowych relacji rówieśniczych w szkole.