20240423 131855

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „ROK PRZED DYPLOMEM” -ponownie jesteśmy wśród najlepszych

Dnia 22 marca 2024r. odbył się szkolny etap olimpiady, na podstawie którego do udziału w etapie regionalnym zakwalifikowały się uczennice klasy 4c kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa: Wiktoria Chojęta, Wiktoria Czernij i Katarzyna Kazańska.

Dnia 23 kwietnia 2024r. uczennica Wiktoria Chojęta zaprezentowała swoją wiedzę w Ogólnopolskim Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady „Rok Przed Dyplomem” i odniosła sukces. Uzyskała tytuł finalisty spośród 531 osób wyłonionych do udziału w olimpiadzie.

Konferencja podsumowująca olimpiadę i rozdanie nagród nastąpi 27 maja 2024r.

Gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunami merytorycznymi uczennic były: pani Monika Łapińska i pani Anna Rosa-Niemczuk.