Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

  • udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/,
  • wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,
  • stwórz swoją listę preferencji (zgodnie z  twoim zainteresowaniem wypisz w odpowiedniej kolejności wszystkie szkoły i klasy w Zamościu, które są ujęte w elektronicznym naborze),

Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów spośród trzech wybranych przez Ciebie szkół:

  • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
  • zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz odziały. System będzie przydzielał Cię w zależności od ilości punktów rekrutacyjnych do klas kolejno – rozpoczynając od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.
  • wypełnij pozostałe pola formularza (zwróć uwagę na powiat i gminę, w której mieszkasz-wybór powiatu przez rozwinięcie zakładki, mieszkający poza miastem Zamość wybierają „powiat zamojski” lub inny),
  • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem  (zachowaj login i hasło),
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
  • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru – weź ze sobą hasło i login,
  • pobierz w sekretariacie szkoły skierowanie na badania profilaktyczne

UWAGA!

W DNIACH 18 I 24 LIPCA 2023R NALEŻY SPRAWDZIĆ SWÓJ STATUS NA LISTACH W SYSTEMIE NABÓR  LOGUJĄC SIĘ LOGINEM I HASŁEM.

Pamiętaj, że w terminie 18-21 lipca 2023r do godz.15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie były złożone wcześniej).

Listy będą dostępnie także w szkole, nie udzielamy informacji dot. przyjęcia  telefonicznie (RODO).