Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

  • udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/,
  • wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,
  • stwórz swoją listę preferencji  (zgodnie z  twoim zainteresowaniem wypisz w odpowiedniej kolejności wszystkie szkoły w Zamościu, które są ujęte w elektronicznym naborze),
  • wypełnij pozostałe pola formularza (zwróć uwagę na powiat i gminę, w której mieszkasz-wybór powiatu przez rozwinięcie zakładki, mieszkający poza miastem Zamość wybierają „powiat zamojski” lub inny);
  • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
  • zastanów się nad wyborem drugiego języka obcego: niemiecki, hiszpański, rosyjski, który będzie nauczany od podstaw
  • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru
  • pobierz skierowanie na badania profilaktyczne (badania przeprowadza Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła  II w Zamościu  tel. 84 677 32 49)

W przypadku braku możliwości przedłożenia w terminie (tj. do 30.07.2021r.)  zaświadczenia lub orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Do pobrania