Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

  • udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/,
  • wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,
  • stwórz swoją listę preferencji(zgodnie z  twoim zainteresowaniem wypisz w odpowiedniej kolejności wszystkie szkoły w Zamościu, które są ujęte w elektronicznym naborze),
  • wypełnij pozostałe pola formularza (zwróć uwagę na powiat i gminę, w której mieszkasz-wybór powiatu przez rozwinięcie zakładki, mieszkający poza miastem Zamość wybierają „powiat zamojski” lub inny),
  • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem (zachowaj login i hasło),
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
  • zastanów się nad wyborem drugiego języka obcego: niemiecki, hiszpański, rosyjski, który będzie nauczany od podstaw,
  • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru,
  • pobierz w sekretariacie szkoły skierowanie na badania profilaktyczne

UWAGA!

W DNIACH 22 I 29 LIPCA 2022R NALEŻY SPRAWDZIĆ SWÓJ STATUS NA LISTACH W SYSTEMIE NABÓR  LOGUJĄC SIĘ LOGINEM I HASŁEM.

Listy będą dostępnie także w szkole, nie udzielamy informacji dot. przyjęcia  telefonicznie (RODO).

 

Badania profilaktyczne

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do naboru i nie mają możliwości złożenia w terminie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawodu muszą złożyć oświadczenie o  przyczynach niedotrzymania terminu. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna i złożone w sekretariacie do 28 lipca br.

Pliki do pobrania: Oświadczenie Medycyna Pracy

 

Lista ośrodków,w których można wykonać badania profilaktyczne uczniów