Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

  • udaj się na stronę  https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
  • stwórz swoją listę preferencji,
  • wypełnij pozostałe pola formularza,
  • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o  podpisanie wydrukowanego formularza,
  • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru

Dodatkowe dokumenty rekrutacyjne

Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 r.