Wniosek o przyjęcie do szkoły

UWAGA!!!
Wnioski do szkół przyjmowane są jedynie przez system NABÓR.
Wnioski wysyłane na maila szkoły nie będa uwzgledniane.

Uwagi do sposobu wypełniania Wniosków

  1. przy wyborze powiatu i gminy w zakładce adres zamieszkania
    •  M. Zamość zaznaczają tylko osoby zamieszkujące w Mieście Zamościu,
    • osoby z gminy Zamość wybierają powiat zamojski, gmina Zamość.
  2. Należy pamiętać o podaniu danych dotyczących szkoły podstawowej do której kandydat uczęszczał
    • jeżeli szkoły nie ma na liście, proszę wybrać zakładkę "szkoła jest z innego regionu" i wyszukać odpowiednią szkołę.

Kandydaci do szkół, którzy złożyli wnioski elektronicznie proszeni są o:

  • złożenie wersji papierowej wniosku (wydrukowanego z systemu NABÓR)  do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 (razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej)
  • zgłoszenie się do sekretariatu po skierowanie na badanie profilaktyczne w terminie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.

Badanie będzie przeprowadzone po umówieniu wizyty telefonicznie. Kontakt do Ośrodka Medycyny Pracy w Zamościu   tel. 84 6393408.

Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie należy złożyć do  18 sierpnia 2020r.do godz.15.00.


W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej: DRUK OŚWIADCZENIA


 

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

Dodatkowe dokumenty rekrutacyjne

Oświadczenie należy złożyć razem ze świadectwem.