Wniosek o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

 • udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/,
 • wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,
 • stwórz swoją listę preferencji (zgodnie z  twoim zainteresowaniem wypisz w odpowiedniej kolejności wszystkie szkoły i klasy w Zamościu, które są ujęte w elektronicznym naborze),

Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów spośród trzech wybranych przez Ciebie szkół:

 • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
 • zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz odziały. System będzie przydzielał Cię w zależności od ilości punktów rekrutacyjnych do klas kolejno – rozpoczynając od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.
 • wypełnij pozostałe pola formularza (zwróć uwagę na powiat i gminę, w której mieszkasz-wybór powiatu przez rozwinięcie zakładki, mieszkający poza miastem Zamość wybierają „powiat zamojski” lub inny),
 • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem  (zachowaj login i hasło),
 • poproś swoich rodziców (najlepiej obu) o podpisanie wydrukowanego formularza,
 • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru – weź ze sobą hasło i login,
 • pobierz w sekretariacie szkoły skierowanie na badania profilaktyczne

UWAGA!

W DNIACH 15 i 19 LIPCA 2024 R. NALEŻY SPRAWDZIĆ SWÓJ STATUS NA LISTACH W SYSTEMIE NABÓR  LOGUJĄC SIĘ LOGINEM I HASŁEM.

Pamiętaj, że w terminie 15-18  lipca 2024 r. do godz.12.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie były złożone wcześniej).

Listy będą dostępnie także w szkole, nie udzielamy informacji dot. przyjęcia telefonicznie (RODO).

 

Legitymacja szkolna w formie karty dla uczniów przyjętych w roku szkolnym 2024/2025

wzor legitmacji

 Zdjęcie do legitymacji wymogi:

 • kolorowe
 • 26mm x 19 mm
 • w rozdzielczości co najmniej 300dpi
 • w formie elektronicznej

Zdjęcie będzie można wysłać we wrześniu przez dziennik elektroniczny. W związku z tym, proszę we wniosku o przyjęcie do szkoły podać adres mailowy ucznia.