YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. To zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach, a nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi także utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W naszej szkole zajęcia i praktyki nauczą Cię jak: przygotowywać budżet, analizować przychody i zobowiązania, obsługiwać programy finansowo-księgowe, sporządzać PIT-y, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, tworzyć dokumentację analityczną, komunikować się z klientem, biegle posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, rosyjski).

Technik ekonomista | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik ekonomista | Technikum Nr 1 w Zamościu

Biorąc pod uwagę szybko następujące zmiany w gospodarce rynkowej naszych uczniów przygotowujemy zarówno pod względem kwalifikacji właściwej dla zawodu jak również wyposażamy ich w kierunku ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym. Przyjęty i sprawdzony przez nas tok nauki pozwala na podjęcie dalszego kształcenia  na uczelniach wyższych.

Nasi uczniowie swą wiedzę i umiejętności prezentują na konkursach i olimpiadach: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,  kurs E-lerningowy SIGG.EDU.PL (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (szczegółowe opisy i osiągnięcia z poszczególnych przedsięwzięć zamieszczane są na stronie szkoły www.ekonomikzamosc.pl).

Od kilku lat uczniowie technikum ekonomicznego biorą udział w stażach zagranicznych w ramach realizowanych w naszej szkole programów unijnych. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Zobacz galerię zdjęć