YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik handlowiec

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług.

Technik handlowiec | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik handlowiec | Technikum Nr 1 w Zamościu

Nasza szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności własnej firmy handlowej. Tutaj zostaniesz przeszkolony w zakresie organizacji handlu wewnętrznego, wspólnotowego i zagranicznego. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby konsumentów, pozyskasz wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, działań marketingowych, technik informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawa (cywilnego i handlowego) oraz reguł współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Poznasz możliwości zarobkowania w handlu elektronicznym.  W szkole możesz otrzymać świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej,

Zobacz galerię zdjęć