Technik obsługi turystycznej | Technikum Nr 1 w Zamościu

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski
Geografia

Przedmioty punktowane

J. polski
Matematyka
Geografia
Język angielski

Kwalifikacje

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki

to zawód dla tych, którzy kochają podróże, pragną poznawać ciekawych ludzi a jednocześnie nie boją się wyzwań. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.

W trakcie zajęć  i praktyk w naszej szkole poznasz możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów. Nauczysz się jak dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu i być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym. Wyćwiczysz umiejętności komunikacyjne i językowe niezbędne do pracy z klientami (biegła znajomość języków obcych zawodowych - angielski, niemiecki, rosyjski).

Technik organizacji turystyki | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik organizacji turystyki | Technikum Nr 1 w Zamościu

Kończąc ten kierunek będziesz potrafił ustalać, koordynować i nadzorować realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, badać popyt oraz kreować podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Nauczysz się planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów, organizowania lub sprzedawania pełnych grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego (w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej). Technik organizacji turystyki może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

ZADANIA ZAWODOWE

Nauczysz się:

 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne  i zlecone
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • biura podróży, hotele
 • agroturystyka, izby turystyki
 • punkty informacji turystycznej
 • organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej

Zobacz film

Zobacz galerię zdjęć