YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Technik informatyk | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik informatyk | Technikum Nr 1 w Zamościu

Zajęcia praktyczne przygotowujące do kwalifikacji prowadzone są w pracowniach:

 • diagnozy i naprawy komputerowej wyposażonej we wszystkie potrzebne narzędzia, urządzenia diagnostyczne i aplikacje;
 • sieci komputerowych wyposażonej w niezbędny sprzęt typu serwerowego i klienckiego oraz sprzęt sieciowy;
 • programowania, w której przygotowujemy przyszłych programistów w językach java, skrypt, php, html, uczymy zarządzania bazami danych czy tworzenia dynamicznych stron internetowych.

Obecnie, najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy są programiści i osoby zarządzające portalami internetowymi i bazami danych. W Ekonomiku tego Cię nauczymy.

ZADANIA ZAWODOWE

 • diagnostyka awarii sprzętu lub oprogramowania,
 • montaż i instalacja w zakresie sprzętu komputerowego,
 • obsługa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych
 • programowanie i eksploatacja systemów baz danych, aplikacji sieciowych i internetowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i zarządzanie stronami www,
 • wdrażanie i serwisowanie programów komputerowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • w firmach zajmujących się administrują sieciami komputerowymi,
 • w punktach serwisowych,
 • w sklepach komputerowych,
 • możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 • Systemy operacyjne,
 • Urządzenia techniki komputerowej,
 • Sieci komputerowe,
 • Witryny i aplikacje internetowe,
 • Język angielski w branży informatycznej,
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • Bazy danych,
 • Witryny i aplikacje internetowe.

Robonomik

Koło zainteresowań
W naszej szkole funkcjonuje koło zainteresowań "Robonomik", do którego należą głównie uczniowie zawodu technik informatyk. W ramach tych zajęć zajmuje się budowaniem, projektowaniem robotów, jak również ich programowaniem oraz modyfikacjami aby znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego. Samodzielnie decydujemy jakie urządzenia będą budowane na naszych zajęciach oraz sami wyznaczamy sobie czas oraz termin pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie pracować prężnie i sukcesywnie. Podejmujemy wiele inicjatyw, które mają na celu poszerzenie naszej wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce.

Pracownie diagnostyki oraz sieci komputerowych

W roku szkolnym 2019/2020 pracownie diagnostyki oraz sieci komputerowych zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt w ramach projektów „Wachlarz kompetencji zawodowych – edycja I i II”

Zobacz galerię zdjęć