Informatycy wzięli udział w okręgowym etapie Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO

W dniu 13 marca 2023 trzech uczniów naszej szkoły z oddziału 3b uczących się w zawodzie technik informatyk, wzięło udział w etapie okręgowym Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO.

Reprezentanci naszej szkoły w składzie: Radosław Berdzik, Paweł Boba oraz Mateusz Maryńczak zakwalifikowali się do etapu okręgowego, po wcześniejszym etapie szkolnym, który odbył się w listopadzie 2022 roku i miał formę testu online. Etap okręgowy odbył się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i miał formę sześciu zadań otwartych, na których rozwiązanie uczestnicy mieli dwie godziny.

Osoby z najwyższymi wynikami z tego etapu zostaną zakwalifikowane do etapu centralnego, który zaplanowany jest na dzień 24 kwietnia 2023 r. Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.