DSC08994

Konkursy Plastyczne

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych:

  • „Architektura sakralna epoki baroku”,
  • „Wśród barokowych sklepień”

Konkursy polegają na wykonaniu rysunku dowolną techniką plastyczną w formacie A3.
Szczegóły oraz regulaminy u nauczycieli grafiki.

Cele konkursów:

  • Realizacja plastyczna jako forma motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania talentów
  • Popularyzowanie wśród uczniów zainteresowania architekturą Miasta Zamościa a zwłaszcza kościołem OO. Franciszkanów
  • Propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie poszczególnych zabytków Zamościa
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów
  • Popularyzowanie wykorzystania tradycyjnych technik plastycznych w realizacjach wizji artystycznych
  • Utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach plastyki, grafiki i historii oraz zastosowanie jej w praktyce- umiejętność rozpoznawania elementów barokowej architektury