Biblioteka

Konkurs Znam lektury

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie i sprawdzenia swojej wiedzy ze znajomości tekstów literackich.

Jeśli przeczytałaś/eś uważnie każdą lekturę to z pewnością odpowiesz bezbłędnie na pytania.

Zgłoś chęć udziału w konkursie do 25.05.2024 r do  biblioteki szkolnej.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU ZNAM LEKTURY

 1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 1. Cele konkursu:
  •  popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży;
  • utrwalanie nawyku obcowania z książką;
  • podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
 1. Zakres wiedzy:

Znajomość lektur.

 1. Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 28.05.2024 r.

 1. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z 20. pytań.

Uczestnicy konkursu udzielają prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoni laureatów konkursu.

Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz punkty z zachowania.