DSC09445

Nagrodzenie zwycięzców konkursów plastycznych

W dniu 29 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach plastycznych. Były to konkursy pt.: „Wśród barokowych sklepień” oraz „Architektura sakralna epoki baroku” skierowane do młodzieży szkół Ponadpodstawowych. Wzięła w nich udział głównie młodzież klas kształcących się w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zadaniem uczniów było przedstawienie architektury baroku miasta Zamość ze szczególnym uwzględnieniem barokowego kościoła pw. Zwiastowania NMP  OO. Franciszkanów. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną.

Celem konkursów było między innymi:

  • propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie poszczególnych zabytków Zamościa ze szczególnym uwzględnieniem kościoła OO. Franciszkanów
  • rozwijanie talentów i zainteresowań plastycznych uczniów;
  • utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach plastyki i historii oraz zastosowanie jej w praktyce;
  • rozwijanie aktywności poznawczej oraz twórczej uczniów;
  • podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród uczniów dotyczącej wpływów baroku na architekturę naszego miasta.

Czołowe miejsca w konkursie „Wśród barokowych sklepień” zajęli następujący uczniowie: I miejsce – Wiktoria Bajwoluk(2e), II miejsce – Joanna Jasińska(2e), III miejsce – Maja Nowosad(2e).

Natomiast w konkursie „Architektura sakralna epoki baroku” zostały wyróżnione prace następujących uczniów: I miejsce – Wiktoria Jasina(1e), II miejsce – Nikola Kobylarz(3e), III miejsce – Małgorzata Bartosiak(3e).

Zwycięzcom gratulujemy.