Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców:

Pan Piotr Maryńczak

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
461 090 259 0000 0000 126 051 736

Ustaloną przez Rada Rodziców roczną wpłatę można wpłacać na konto Rady Rodziców.