ROBONOMIK w finale WorldSkills Poland 2021 Lublin

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się finał Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland 2021 Lublin Nowe Technologie. Eliminacje miały na celu wyłonienie reprezentantów Polski na konkurs WorldSkills Szanghaj 2022 w następujących konkurencjach:

  • Mechatronika

Zajmuje się budowaniem zautomatyzowanych systemów dla przemysłu z wykorzystaniem mechaniki, elektroniki, pneumatyki i technologii komputerowej. Zastosowania przemysłowe tej dziedziny obejmują między innymi zautomatyzowane linie produkcyjne.

  • Cyber bezpieczeństwo

Do zadań analityków bezpieczeństwa należy instalowanie stosownego oprogramowania zabezpieczającego system klienta, monitorowanie sieci pod kątem naruszeń bezpieczeństwa oraz przywracanie prawidłowego funkcjonowania systemów IT i sieci po ataku lub awarii.

  • Chmura obliczeniowa

Cloud computing inaczej chmura obliczeniowa, to mówiąc bardzo ogólnie, medium umożliwiające korzystanie z różnego rodzaju zasobów, umieszczonych na zewnętrznym serwerze. Dostęp do tych zbiorów użytkownicy mają poprzez sieć, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, czasu uzyskiwania połączenia, a także posiadanego urządzenia.

  • Przemysł 4.0

Zwany inaczej czwartą rewolucją przemysłową, to terminy określające zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne wywołane cyfrową transformacją przemysłu. W Przemyśle 4.0 bardzo istotną rolę odgrywa pełna informatyzacja i wykorzystanie różnego rodzaju systemów gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych.

  • Robotyka mobilna

Do zadań inżynierów robotyki należy projektowanie i budowanie robotów, które używane są do wykonywania zadań zbyt niebezpiecznych, skomplikowanych lub monotonnych dla człowieka.

W finale uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:

Jakub Pieczykolan i Jakub Kowalczuk w konkurencji Robotyka mobilna. Gratulacje!!!