Sukces naszych uczniów w konkursie „Architekt Innowacji”

W dniu 23 maja w Sali Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się prezentacja prac zgłoszonych do konkursu „Architekt Innowacji”. W ramach rywalizacji swoje prace przedstawili również uczniowie naszej szkoły z zawodów technik programista, technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Organizatorem Konkursu był Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegaturą w Zamościu. Honorowy patronat nad Konkursem sprawowali: Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań związanych z wynalazkami i innowacjami.

W ramach konkursu uczennice technika grafiki i poligrafii cyfrowej wykonały grę planszową. Szkoła posiada dość dobrze wyposażone pracownie poligraficzne, dlatego można było zrealizować pomysł gry strategicznej w pracowniach szkolnych. Pierwszy etap prac stanowiło przygotowanie projektu, następnie został on wydrukowany i poddany odpowiedniej obróbce wykończeniowej. Gra została wzbogacona również o pionki i kostki do gry wydrukowane na drukarkach 3D. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na inne formy spędzania wolnego czasu niż Internet. W czasie pandemii uczniowie wiele czasu spędzili przy komputerach, dlatego obecnie dużo młodych ludzi chce odpocząć od elektronicznych gadżetów.

Uczennice wykonały grę dla dowolnej liczby graczy polegającą na zdobywaniu funduszy i środków potrzebnych do zakupu kolejnych planet i podboju galaktyki. Gra jest dość ciekawa i może mieć wiele zakończeń, więc nigdy się nie nudzi. Pracowały nad nią: Karolina Smoluch, Patrycja Kostrubiec, Karolina Cimcioch i Anna Dubaj.

Za swój projekt uczennice otrzymały też tytuł laureata i III miejsce.

W konkursie wzięli też udział uczniowie należący do szkolnego koła zainteresowań – Robonomik: Mateusz Maryńczak , Radosław Berdzik, Adrian Kański, Karol Kotarba i Maciej Ważny. Przedstawili oni swój projekt robota „Balancing Robot”, którego celem jest oprowadzanie turystów po zamojskiej starówce i tym samym promocja lokalnej turystyki. Prototyp ten służy do przetestowania algorytmów służących do balansowania robotem w „mniejszej skali”. Robot balansujący działa na zasadzie odwróconego wahadła. Zaletą robotów balansujących w porównaniu do innych układów jest ograniczenie zajmowanego miejsca, łatwość transportu oraz możliwość zmiany kierunku ruchu w miejscu. Robot został zaprojektowany w Autodesk Fusion 360. Robot ten dodatkowo posiada dwa czujniki podczerwone służące do wykrywania znajdujących się przed nim przeszkód. Aplikacja mobilna dla robota pozwala na zdalne sterowanie nim za pomocą cyfrowego drążka dwuosiowego; komunikacja między robotem a aplikacją odbywa się poprzez interfejs Bluetooth.

W powstaniu robota kluczowe było zaangażowanie i praca włożona przez Szymona Hałucha oraz pomoc Bartosza Maryńczaka (opiekunów merytorycznych projektu) – obecnie już absolwentów naszej szkoły, ale którzy, należąc do Robonomika począwszy od jego założenia przez nauczyciela informatyki Jana Sternika w 2017 roku, nadal są gotowi służyć pomocą i doświadczeniem młodszym kolegom.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!