Magazynier-logistyk

Języki obce Język angielski Przedmioty punktowane Język polski Język angielski Matematyka Informatyka Kwalifikacje SPL.01. Obsługa magazynów Magazynier-logistyk Absolwent szkoły kształcącej […]

Cukiernik

Języki obce Język angielski Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Język angielski Biologia Kwalifikacje SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych Cukiernik produkuje wyroby […]

Krawiec

Języki obce Język angielski Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Język angielski Chemia Kwalifikacje MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Krawiec […]

Sprzedawca

Języki obce Język angielski Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Język angielski Geografia Kwalifikacje HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Sprzedawca Sprzedawca obsługując nabywców […]

Piekarz

Języki obce Język angielski Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Język angielski Biologia Kwalifikacje TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich Piekarz wytwarza różnego […]

Technik ekonomista

Języki obce Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przedmioty rozszerzone Język angielski Geografia Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski […]

Technik fotografii i multimediów

Języki obce Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przedmioty rozszerzone Język angielski Informatyka Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Język angielski […]

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Języki obce Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przedmioty rozszerzone Język angielski Informatyka Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Informatyka Język […]

Technik handlowiec

Języki obce Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przedmioty rozszerzone Język angielski Wiedza o społeczeństwie Przedmioty punktowane Język polski Matematyka […]

Technik programista

Języki obce Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przedmioty rozszerzone Język angielski Matematyka Przedmioty punktowane J. polski Matematyka Informatyka Język […]