Technik organizacji turystyki

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Geografia Języki obce Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język rosyjski Przedmioty rozszerzone […]

Pracownik obsługi hotelowej

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Geografia Języki obce Język angielski Kwalifikacje HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi […]

Magazynier-logistyk

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Informatyka Języki obce Język angielski Kwalifikacje SPL.01. Obsługa magazynów Magazynier-logistyk Absolwent szkoły kształcącej […]

Cukiernik

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Biologia Języki obce Język angielski Kwalifikacje SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych Cukiernik produkuje wyroby […]

Sprzedawca

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Geografia Języki obce Język angielski Kwalifikacje HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Sprzedawca Sprzedawca obsługując nabywców […]

Piekarz

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Biologia Języki obce Język angielski Kwalifikacje TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich Piekarz wytwarza różnego […]

Technik ekonomista

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Geografia Języki obce Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język rosyjski Przedmioty rozszerzone […]

Technik fotografii i multimediów

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Informatyka Języki obce Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język rosyjski Przedmioty rozszerzone […]

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Informatyka Języki obce Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język rosyjski Przedmioty rozszerzone […]

Technik handlowiec

Przedmioty punktowane Język polski Matematyka Język angielski Geografia Języki obce Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język rosyjski Przedmioty rozszerzone […]