Fotograf | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka

Języki obce

Język angielski

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

Magazynier-logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  2. przechowywania towarów;
  3. ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
  4. prowadzenia dokumentacji magazynowej.
Magazynier-logistyk | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6
Magazynier-logistyk | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Zobacz galerię zdjęć