Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 6

W związku z przeprowadzaną reformą edukacji i powstaniem Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 proponujemy naukę w następujących zawodach: cukiernik, magazynier-logistyk, piekarz, pracownik obsług hotelowej, sprzedawca. Mając na uwadze dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, szkoła podpisała umowy patronackie z pracodawcami zamojskiego rynku pracy. Branżowa Szkoła I Stopnia to szkoła o 3 letnim okresie nauczania. Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z obcojęzycznym suplementem Europass. Pełnoletni absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który chce podwyższyć swoje wykształcenie może kontynuować naukę w 2 letniej Szkole Branżowej II stopnia.

Okres nauki

3 lata

Kwalifikacje

Uczniowie w czasie nauki zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zatrudnienie

Przygotowanie zawodowe odbywasz jako młodociany pracownik u pracodawcy i otrzymujesz wynagrodzenie

Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 6