1684923250790

SUKCES HOTELARZY!

11 maja 2023 roku w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 212 uczniów, reprezentujących 53 szkoły techniczne z 9 województw.

Olimpiadę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki; Marszałek Województwa Lubelskiego; Lubelski Kurator Oświaty; Prezydent Miasta Lublin; Rektor Politechniki Lubelskiej; Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja VCC.

Uczennice kl. 4c reprezentujące naszą szkołę w zawodzie technik hotelarstwa osiągnęły ogromny sukces:

Sandra Kukiełka zajęła 2. miejsce i tytuł laureata,

Julia Konopka– 3 .miejsce i tytuł laureata,

Paulina Majerczyk została finalistką olimpiady.

Dziewczyny podczas konkursu zmierzyły się z testem wiedzy składającym się z 40 pytań. Osiągnięte wyniki świadczą o doskonałym przygotowaniu zawodowym przyszłych hotelarek.

Uczennice przygotowywane były przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: panią Monikę Łapińską i panią Annę Rosę-Niemczuk.