Kolejny etap olimpijskich zmagań naszych logistyków

Pod koniec listopada i na początku grudnia odbyły się kolejne zawody w ramach olimpiad przedmiotowych z logistyki:

  • 18.11 – I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański
  • 9.12 – II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu
  • 13.12 – II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Olimpiady te są wpisane przez MEiN na listę olimpiad i konkursów zwalniających finalistów z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Etap II (okręgowy) odbywa się w okręgach obejmujących jedno lub kilka województw.

W II etapie OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu uczestnicy w czasie 75 minut rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań. Za  poprawną uznawana jest odpowiedź całościowa (jedna, dwie, trzy lub cztery poprawne odpowiedzi do zadania). Za odpowiedzi niepełne uczestnik otrzymuje 0 pkt. W II etapie brało udział 668 uczniów z 149 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Etap ten odbywał się on-line w macierzystej szkole uczestników. Naszą szkołę reprezentowali Dawid Szachnowski i Wiktoria Książek.

W II stopniu OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu uczestnicy w czasie 60 minut rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań (jedna, dwie, trzy lub cztery poprawne odpowiedzi do zadania). Za odpowiedzi niepełne uczestnik otrzymał 0 pkt. Do II etapu tej olimpiady przystąpiło ponad 600 z całej Polski. Zawody odbywały się w 7 okręgach. Nasza szkoła przypisana została do Okręgu 3 – obejmującego województwa: lubelskie i podkarpackie. Etap regionalny odbył się 13.grudnia  w Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Pod opieką pana Zenona Ważnego uczestniczyli w niej: Julia Chmielewska, Izabela Szponar oraz Kamil Krzaczkowski i Adrian Kielar.

Miło nam również poinformować o zakwalifikowaniu się naszych uczniów:

Damiana Sitarczyka z 4g, Wiktorii Książek z 3g, Justyny Kawy z 3g, Fabiana Sołopy z 4g, Julii Chmielewskiej z 3g, Kamila Krzaczkowskiego z 4g i Kacpra Baranieckiego z 4gt do udziału w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszystkim uczestnikom olimpijskich zmagań życzymy wielu sukcesów.