Zmagania olimpijskie logistyków z Ekonomika

Branża TSL obejmująca trzy sektory: transport, spedycję oraz logistykę jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Logistyka obecna jest w każdej dziedzinie życia. Aktualnie branża TSL bardzo dynamicznie się rozwija i poszukuje wykwalifikowanej kadry. Olimpiady i konkursy  logistyczne  są doskonałym sposobem na zachęcenie młodzieży do dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

Ideą konkursów logistycznych jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru logistyki i transportu, a także propagowanie kształcenia na kierunkach studiów z obszaru branży TSL. Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w tym obszarze, potwierdzane dobrymi wynikami konkursów i olimpiad logistycznych pozwoli na znalezienie w przyszłości dobrze płatnej i satysfakcjonującej, a zarazem rozwijającej pracy.

Uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodach technik logistyk i technik spedytor biorą corocznie udział w wielu ogólnopolskich konkursach osiągając wysokie wyniki.

W tym roku maraton olimpijski rozpoczęliśmy w dniu 21 października rozwiązując zadania z I etapu XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym dniu nasi uczniowie odpowiadali na 25 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można było uzyskać 2 punkty, w sumie 50 punktów.

5037 uczniów z 237 szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w tym dniu zawodach I stopnia OOL. Tylko 692 uczniów (nieco ponad 13%) zakwalifikowało się do zawodów II stopnia z wynikiem min. 34 punktów (min. 17 poprawnych odpowiedzi).

Wśród nich są nasi uczniowie Wiktoria Książek z 3g i Dawid Szachnowski z 4g.

Kolejnym etapem olimpijskich zmagań zamojskich logistyków był I etap w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, sfinansowanej ze  środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udział w niej brało 54 uczniów  ze wszystkich klas logistycznych.

Do drugiego okręgowego etapu zakwalifikowali się: Julia Chmielewska z 3g, Adrian Kielar z 4g, Kamil Krzaczkowski z 4g i Izabela Szponar z 4gt.

Trzecia odsłona zmagań olimpijskich odbędzie się w dniu 18 listopada i będzie to I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Do zmagań przystąpi 55 uczniów naszej szkoły.

 Wszystkie te olimpiady zostały umieszczone w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 i dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia.