Uczniowie odwiedzili miejsca spoczynku żołnierzy poległych w czasie wojny

W dniu 09.11.2022r. uczniowie oddziału 1b (technik informatyk) pod opieką wychowawców odwiedzili miejsca spoczynku poległych w czasie wojny żołnierzy. W ciszy i spokoju, jakim emanuje to miejsce, mogli również zapalić znicze pod Pomnikiem Pomordowanych Dzieci Zamojszczyzny. Mogiła ta jest szczególnie wymowna, bo ukazuje przejmującą kamienną rzeźbę orła z wyrwanym sercem i postaci dzieci za drutem kolczastym.

 Niewątpliwie wyjścia do tego typu miejsc to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego, świadczącego o pamięci historycznej, wrażliwości społecznej i szacunku dla pokolenia czasów wojny.

Młodzież pamiętała również o właściwym zachowaniu się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Spacer alejkami cmentarza parafialnego wprowadził uczestników w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już niestety z nami nie ma.