Uczniowie Ekonomika z wizytą w Akademii Zamojskiej

Dnia 13 września 2022 roku uczniowie klasy 4gt (technik logistyk) i 3a (technik ekonomista) wraz z nauczycielami naszej szkoły (p. Aneta Kuźma, p. Edyta Łój, p. Joanna Piotrowska, p. Krzysztof Siek) brali udział w wykładzie pt.: „Komunikacja interpersonalna” w Akademii Zamojskiej w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wykład poprowadziła pani dr Katarzyna Szmidt, która przybliżyła pojęcie „komunikacji interpersonalnej”. Zagadnienia, które zostały przedstawione podczas wykładu, to m.in. pojęcie komunikacji społecznej, percepcja i bariery w procesie komunikacji. Po omówieniu tych zagadnień kilkoro uczniów wzięło udział w ćwiczeniu „głuchy telefon”  mającym na celu określenie przyczyn powstawania barier komunikacyjnych, a także zasad skutecznej komunikacji.

Innymi zagadnieniami, które podczas wykładu przedstawiła pani dr Katarzyna Szmidt, to komunikacja werbalna i niewerbalna. Wymienione pojęcia zostały poparte przykładami, a także ćwiczeniami. Pierwsze z nich to „ćwiczenie na rozluźnienie” dotyczące komunikacji werbalnej. Do ćwiczenia zostały wybrane 3 osoby spośród uczniów. Jedna osoba opisywała np. figury geometryczne, a dwie osoby rysowały na podstawie opisu. Po przeanalizowaniu wykonanego ćwiczenia okazuje się, że komunikacja werbalna jest bardzo istotna dla efektywności przekazu.

Poza tym pani doktor Szmidt podała również przykłady komunikacji niewerbalnej, do której zalicza się wygląd fizyczny, ruchy ciała, gesty, wyraz twarzy, głos itp. Przykłady tego rodzaju komunikacji zostały poparte również ćwiczeniem pod hasłem „twój styl komunikowania się”, czyli kalambury. Dwie osoby miały do odegrania scenkę w formie kalambur, pozostali uczniowie z grupy mieli odgadnąć, co to za scenka.

Na koniec wykładu pani doktor Katarzyna Szmidt podsumowała najważniejsze pojęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Wykład był bardzo ciekawy i interesujący, a młodzież naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach zaproponowanych przez wykładowcę uczelni.