„NA 100-LECIE EKONOMIKA – 100 BUDEK DLA ZWIERZĄT OD PRZYRODNIKA”

W ramach Jubileuszu 100 – lecia „Ekonomika”, zapraszamy wszystkich uczniów ZSP Nr1 w Zamościu do udziału w akcji pod hasłem „NA 100-LECIE EKONOMIKA – 100 BUDEK DLA ZWIERZĄT OD PRZYRODNIKA”:

  • celem będzie samodzielne wykonanie, przy współpracy rodzica/opiekuna, budek dla nietoperzy, jerzyków i innych ptaków śpiewających..

Instrukcję poprawnie wykonanej budki znajdziecie na stronach internetowych:

Warto się również zapoznać z zaletami obecności tych zwierząt żyjących wśród mieszkańców wsi i miast.

Za udział w akcji i  wykonanie budki przewidziane są najwyższe cząstkowe oceny z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia).

Zgłoszenie prosimy o kontakt osobisty lub mail służbowy – pana Waldemara Kobylarza – nauczyciel biologii i chemii.

Akcja jest jednym z zadań  4 edycji Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Program jest organizowany i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnikiem jest Mateusz Maryńczak uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu uczący się w klasie 3b o profilu technik informatyk. Opiekunem dydaktycznym jest Waldemar Kobylarz – nauczyciel biologii i chemii.

Celem Programu jest w szczególności:

1.wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:

  • realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
  • edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
  • promowania wzorowych postaw proekologicznych,
  • dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia, czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez instytucje samorządowe, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.