XV Forum Nauczycielskie Nauczycieli Logistyki

Dnia 26 lutego 2021 roku odbyło się XV Forum Nauczycielskie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się online. Forum otworzył – dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, autor podręczników szkolnych.

Po raz kolejny wzięło w nim udział spore grono nauczycieli z całej Polski, również nauczyciele logistyki uczący w naszej szkole, tj. pani Aneta Kuźma i pan Zenon Ważny.

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne: I blok tematyczny – WIEDZA
I ROZWÓJ, II blok tematyczny – WARSZTAT I NARZĘDZIA.

W I części WIEDZA I ROZWÓJ zostały omówione tematy:

  • Cyfryzacja w logistyce – cyfrowa integracja w globalnych łańcuchach dostaw, sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość intralogistyki”. Głównym przesłaniem tego wykładu było przedstawienie wpływu cyfryzacji na dzisiejszy transport i logistykę.
  • System transportowy i celny UE – nowe wyzwania, rozwój i inteligentne rozwiązania, nowe regulacje” został poświęcony tematyce transportu, jakie wymagania są stawiane obecnie tej branży, a także został poruszony temat związany z dynamiką rozwoju transportu kolejowego w przewozach ładunków pomiędzy Chinami a krajami Unii Europejskiej, tzw. „Nowy Jedwabny Szlak”, opartą na transporcie towarów głównie PKP Linią Hutniczą Szerokotorową przebiegająca przez Zamojszczyznę, mającą swoją siedzibę w Zamościu.
  • Globalne zakupy on-line i logistyka e-commerce” – przedstawiciel  biznesu omówił zagadnienia handlu w Internecie, jego realia i perspektywy,  jaki jest aktualny stan rynku, a także problemy ryzyka w handlu transgranicznym.
  • Incoterms 2020 – warunki dostaw w systemie handlu międzynarodowego” przedstawiciel biznesu, laureat Olimpiady Logistycznej, przedstawił zasady współpracy kupującego i sprzedającego, ich wzajemne obowiązki i prawa wynikające z zawartej umowy międzynarodowej. Na przykładach zobrazował poszczególne warunki – ich zalety dla kupującego.

 

II część WARSZTAT I NARZĘDZIA, to przede wszystkim przede wszystkim omówienie metod, narzędzi pomagających w codziennej pracy dydaktycznej nauczycieli. Pojawiły się tutaj takie tematy jak:

  • Nauczaj w sposób praktyczny!– Symulacje biznesowe w branży transportowej” przedstawiciel firmy Revas z o.o. zaprezentował w ciekawy sposób zastosowanie gry symulacyjnej w branży biznesowej. Podkreślił, że w dobie pandemii, gdzie utrudniona jest realizacja praktyk uczniowskich narzędzia firmy REVAS są doskonałą pomocą przy realizacji praktyk. Nasza szkoła już wcześniej brała udział w szkoleniach organizowanych przez tę firmę i dwa oddziały zakończyły takie praktyki – technik logistyk – 2gt i technik ekonomista – 2at.
  • Nauka zdalna – sprawnie i pewnie – zasoby i technologia MS Teams” – przedstawiciel Microsoft sp. zoo przedstawił zalety i zapoznał z poszczególnymi elementami tego narzędzia do pracy zdalnej.
  • Internetowa Szkoła Logistyki – ISLog” –pani Celina Manuszak z Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania przedstawiła ogólnopolski program szkoleń i warsztatów skierowany do uczniów uczących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Nasza szkoła w II semestrze poprzedniego roku szkolnego brała udział w takich szkoleniach o czym informowaliśmy w ubiegłym roku. Szkolnym koordynatorem tych szkoleń był pan Zenon Ważny. Pani Celina była pierwszym pracownikiem WSL pracującym w sposób zdalny, jeszcze zanim zostało to wymuszone sytuacja epidemiologiczną.
  • Praca i nauka zdalna – jak dbać o koncentrację, zaangażowanie i nie zwariować?” – Jadwiga Fijałkowska, psycholog, doradca zawodowy – pracownik Wyższej Szkoły Logistyki, przedstawiła zasady i sposoby radzenia sobie z trudnościami i stresem wynikającym z pracy zdalnej.

Wśród prelegentów XV FORUM znaleźli się wykładowcy WSL, finaliści i laureaci Olimpiady Logistycznej oraz przedstawiciele administracji i biznesu współpracujący z WSL (min. Sente Sp. z o.o. sp. k,  Zalando Logistics Operations Polska Sp. z o.o, Kühne + Nagel Sp. z o.o.). Wszystkie prezentowane materiały zostały udostępnione nauczycielom do pracy z uczniami.