Stypendystki Prezesa Rady Ministrów 2022

Z radością informujemy, że  nasze uczennice: Patrycja Kwapisz  – kształcąca się w zawodzie technik ekonomista (kl. 4at), i Marta Kapica – kształcąca się w zawodzie technik logistyk (kl. 2g), otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystkom odbyła się 4 kwietnia 2022r w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.  Rozpoczęła się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury  w Lublinie oraz przemówieniami: lubelskiego kuratora oświaty – Pani Teresy Misiuk oraz wicewojewody lubelskiego – Pana  Bolesława Gzika. Został także odczytany list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do stypendystów.

Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!