Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery „SZOK”

REGULAMIN  SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY ‘”SZOK’’ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 W ZAMOŚCIU

  1. Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2016/2017 czynny jest w każdy czwartek na ósmej godzinie lekcyjnej (14.30-15.15).
  2. Siedzibą Szkolnego Ośrodka Kariery jest gabinet pedagoga szkolnego.
  3. Instytucją wspierającą działalność merytoryczną SZOK jest Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu.
  4. SZOK jest prowadzony przez przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącego i jego zastępcę powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.
  5. Zajęcia SZOK mają charakter nadobowiązkowy, uczestniczyć w nich mogą wszyscy uczniowie zainteresowani proponowanymi tematami.
  6. Plan pracy opracowywany jest przez osoby prowadzące i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.
  7. W trakcie zajęć obowiązuje zasada poszanowania dostępnego mienia oraz przestrzeganie poleceń i wskazań opiekunów.
  8. Zajęcia w ramach programów realizowanych w SZOK-u odbywają się w formie porad indywidualnych oraz pracy w grupach.
  9. Na potrzeby uczniów, wszelkie działania prowadzone są nieodpłatnie.
  10. Młodzież i inne osoby uczestniczące w zajęciach, mają prawo do zgłaszania swoich pomysłów i projektów zajęć w ramach SZOK.