Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła PrzedsiębiorczościMamy szczególną okazję ogłosić wszystkim naszym uczniom, rodzicom, absolwentom i sympatykom naszej szkoły, że dnia 13 stycznia 2010 roku, zdobyliśmy CERTYFIKAT JAKOŚCI „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”!!!

O randze tego wyróżnienia świadczy fakt, że z organizatorem programu – Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości współpracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami byli: Komisja Nadzoru Finansowego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Przedstawiciele tych instytucji byli też członkami Kapituły nadającej Certyfikaty.

Kapituła Certyfikatu przyznając Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości” stwierdziła, że szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego w dziedzinie przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Nasza Szkoła, to Szkoła, która dba o kształtowanie postaw przedsiębiorczych swoich uczniów. Przygotowuje ich do poruszania się po rynku pracy, rozwija współpracę z partnerami lokalnymi, dba o edukację ekonomiczno-finansową. W ramach certyfikacji organizowaliśmy: warsztaty, targi pracy, spotkania z pracownikami różnych instytucji, m.in., Urzędu Pracy, ZUS, Urzędu Skarbowego, Banku PEKAO S.A, Banku PKO BP. Organizowane były wycieczki do zakładów pracy oraz praktyki u pracodawców. Uczniowie brali udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Miasto Zamość, poznawali lokalny rynek pracy. Uczestniczyli w olimpiadach, wykładach i konkursach o tematyce ekonomiczno-finansowej. Edukacja ekonomiczna prowadzona była w ramach przedmiotów ogólnokształcących i kół zainteresowań. Podjęto się wielu innych zadań, których nie sposób wymienić.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji, młodzieży, nauczycieli, a także wsparciu wielu osób ze środowiska lokalnego, osiągnęliśmy sukces. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili!

Szkoła Przedsiębiorczości, to edukacja dla przyszłości: uczy samodzielności, daje możliwość rozwoju, przygotowuje do dorosłego życia. TYLKO TRZY SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM UZYSKAŁY CERTYFIKAT „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”!

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.junior.org.pl/sp2/index.php i u szkolnego koordynatora – Ewy Martynowskiej.