„Czytanie łączy pokolenia”

25 stycznia 2018 r. w czytelni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu „Biblioteka przyjazna uczniowi” pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.

Cele spotkania:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły,
  • integracja środowiska szkolnego i pozaszkolnego wokół organizacji dnia wspólnego czytania,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Akcje promujące czytelnictwo odbywają się w naszej szkole już od kilku lat, począwszy od Narodowego Czytania „Quo vadis, „Wesela”, Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm RP 2018 roku – rokiem Zbigniewa Herberta spotkanie „Czytanie łączy pokolenia” rozpoczęła Pani Dyrektor Sylwia Horoszkiewicz wierszem „Przesłanie Pana Cogito”.

Następnie, uczniowie naszej szkoły z zaproszonymi gośćmi prezentowali wybrane przez siebie utwory literackie: „Bajki filozoficzne” Michela Piquemala i wiersze Zbigniewa Herberta. Wśród prezentacji znalazły się teksty poważne, skłaniające do refleksji, ale też i zabawne.

Uczniowie zaangażowani w czytanie: Klaudia Krzywonos, Wiktoria Stopa – 3ct, Katarzyna Gajewska, Weronika Kozłowska, Patrycja Loba – 2et.

Plakaty wykonali uczniowie z klasy 3ct: Aleksandra Ćwikła, Klaudia Krzywonos, Wiktoria Stopa, Natalia Szatała, Diana Zdybel pod kierunkiem Pani Karoliny Sierak,

Na spotkaniu obecni byli uczniowie klasy 3ct oraz 2et oraz Pani Beata Szybiak-Silezin, Pani Aneta Sarecka – Nowak, Pani Maria Popajewska, Pani Anna Winiarczyk, Pani Urszula Podoba oraz Pani Beata Starszuk-Szczuchniak.

Wymiernym rezultatem przeprowadzonej akcji było duże zaangażowanie uczniów, ich rodziców, uświadomienie dorosłym roli głośnego czytania, które pokazały także, że warto organizować akcje promujące czytelnictwo. Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze, było wspaniałą okazją do poznania terapeutycznego charakteru książek oraz dobrym sposobem na integrację międzypokoleniową.

Organizatorem spotkania była Barbara Ogórek, szkolny koordynator ogólnopolskiego konkursu „Biblioteka przyjazna uczniowi”.