Informacje związane z zakończeniem staży wakacyjnych

Informacje związane z zakończeniem staży wakacyjnych

Przypominamy wszystkim, którzy zakończą staż w miesiącu lipcu, że w ciągu 7 dniu od zakończenia stażu należy złożyć wymagana dokumentację:

  1. Lista obecności (potwierdzone 150 godzin stażu)
  2. Sprawozdanie z realizacji stażu
  3. Sprawozdanie końcowe
  4. Opinia końcowa

oraz wniosek o zwrot kosztów dojazdu, gdy ktoś miał staż poza miejscem zamieszkania (konieczne jest potwierdzenie poniesionych kosztów – bilety w obie strony).

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie szkoły w zakładce projektu w formie pdf i edytowalnej.