BohaterOn – kartka dla Niepodległej

Już po raz kolejny, z inicjatywy opiekunek Wolontariatu – pań Katarzyny Czarnowskiej i Magdaleny Bajaki, nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiej akcji BohaterOn – włącz historię. Celem kampanii prowadzonej przez Fundację Sensoria, jest upamiętnienie  i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodych Polaków. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”, co ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców, często całkowicie nieznanych lub zapomnianych. Uczestnicy powstania przez 63 dni walk zapisali najbardziej niezwykłe karty historii, które dzisiaj – po 74 latach są dla nas wciąż aktualnym wzorem poświęcenia, heroizmu i miłości.

W bieżącym roku szkolnym, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, chcemy wysłać 100 kartek do Powstańców, aby w ten sposób symbolicznie oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. W ubiegłym roku wysłaliśmy 80 takich kartek, teraz liczymy na więcej…

Bezpłatne kartki oraz szczegółowe informacje będzie można uzyskać przez cały wrzesień  u koordynatorek akcji – pań Katarzyny Czarnowskiej, Magdaleny Bajaki oraz Marty Halinowskiej.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do zaangażowania i 100 – procentowej aktywności