Lekcja historii

W dniu 24 października 2018 r. uczniowie oddziału 2gt pod opieką p. Krzysztofa Czochry odwiedzili cmentarz wojskowy w Płoskiem. To miejsce spoczynku ofiar z I wojny światowej, m.in. poległych żołnierzy austriacko-węgierskich i rosyjskich w tzw. Bitwie Zamojskiej z 1914 r. Wówczas przymusowo wcielano do wrogich sobie armii zaborczych obywateli pochodzenia polskiego, co skutkowało walkami bratobójczymi. Przez polskie ziemie przetoczyły się ofensywy pustoszące kraj, a Polacy walczący jako prości żołnierze, złożyli najwyższą ofiarę, umierając w ogniu walki na wielu frontach I wojny światowej.