Uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości szkolnych. W dniu 20 grudnia uczniowie klas: 1at, 1et, 2et,2ht,2gt, 3et, 3dt, 4ft, przygotowali montaż słowno-muzyczny, który wprowadził nas w świąteczną atmosferę. W dzisiejszych czasach zbyt wiele uwagi poświęcamy sferze materialnej, przygotowujemy smaczne potrawy, dekorujemy swoje domy zapominając, że najważniejszy powinien być Jezus rodzący się w ubogiej szopie, spotkania z bliskimi oraz wspólne śpiewanie kolęd. O tym przypomnieliśmy w akademii, która rozpoczęła się wniesieniem przez harcerzy z Ekonomika Światełka z Betlejem. Kolejnym etapem był opis jak dawniej spędzano adwent oraz święta w Polsce wśród ziemiaństwa i szlachty, przygotowany przez panią E. Martynowską. Uczniowie pod opieką pani A. Sokół recytowali wiersze i myśli ks. Twardowskiego oraz Matki Teresy z Kalkuty. Pięknymi kolędami, które wykonywali uczniowie pani E. Swachy zakończyliśmy wspólne spotkanie. Miały miejsce również życzenia, które dla naszych uczniów i ich rodziców w imieniu  dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły złożył pan dyrektor.