Konkurs kaligraficzny „O Dyrektorskie Pióro”

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu zaprasza uczniów gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej do udziału w konkursie kaligraficznym ,, O Dyrektorskie Pióro’’.

Prace konkursowe należy dostarczyć / przesłać do 30.04.2019 r. na adres szkoły podany w regulaminie.

Poniżej znajduje się załącznik z tekstem do kaligrafii, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

UWAGA: Wszyscy uczestnicy konkursu powinni dołączyć dokumenty z Załącznika 2 Formularza zgłoszeniowego:

  1. Wypełnioną i podpisaną KLAUZULĘ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;
  2. Wypełnioną i podpisaną KLAUZULĘ ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU.

Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także