Rozstrzygnięto konkurs literacki ,,Syberia w dziejach i kulturze narodu polskiego”

2 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu rozstrzygnięto konkurs literacki ,,Syberia w dziejach i kulturze narodu polskiego” zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego pt. „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”.

Celem konkursu było:

  • upowszechnianie i przybliżanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia
    o wydarzeniach związanych z przebiegiem II wojny światowej;
  • krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu, szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów i kultur;
  • uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z oddziałów 4bt, 4ct, 4gt.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły

Marta Halinowska – nauczyciel historii

Agnieszka Puchacz – nauczyciel języka polskiego

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce

Damian Tylus 4bt

II miejsce

Wiktoria Stopa 4ct

III miejsce  

Diana Zdybel 4ct

 Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie  dziękujemy i gratulujemy.