„BohaterOn – włącz historię”

We wrześniu i październiku w ramach ogólnopolskiej akcji „BohaterOn – włącz historię” organizowanej przez Fundację Sensoria wzięło udział ponad stu uczniów naszej szkoły. Wykonali oni kartki pocztowe dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Akcja miała na celu wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodych Polaków. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”, co ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców, często całkowicie nieznanych lub zapomnianych.

Koordynatorkami akcji były panie Katarzyny Czarnowska, Magdalena Bajaka oraz Marta Halinowska.