Finał III Konkursu z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw – etap regionalny rozstrzygnięty!!!

26 listopada 2019r. w siedzibie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica odbył się etap finałowy III KONKURSU Z  RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWwspólnego przedsięwzięcia ZSP Nr 1 w Zamościu  i UP w Zamościu.

Konkurs uroczyście otworzyli rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski oraz dyrektor ZSP nr 1 w Zamościu pani Sylwia Horoszkiewicz.

Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu rachunkowości finansowej z elementami  analizy finansowej. Pytania były bardzo różne, od prostych: jak klasyfikacja aktywów i pasywów, po dużo bardziej skomplikowane: jak wycena składników majątku i źródeł finansowania. Niektóre  wykraczały poza zakres podstawy programowej w zawodzie technik ekonomista.

W finałowej  „10”  znalazło się 5 uczniów z  zamojskiego „Ekonomika”, są to:

Mateusz Popowicz – 9 miejsce,

Ewelina Petryk – 7 miejsce,

Ewelina Wojda – 6 miejsce,

Aleksandra Głąb – 2 miejsce  – w nagrodę otrzymała głośnik bezprzewodowy,

Sylwia Oryszczak – 2 miejsce –    w nagrodę otrzymała tablet.

Wszyscy finaliści konkursu zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na kierunek rachunkowość i finanse UPZ w oku akademickim 2020/2021.

LAUREATOM I WYRÓŻNIONYM UCZNIOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, którzy przyczynili się do zapewnienia wysokiej oprawy przedsięwzięcia, a byli nimi:  sponsor głównyBank BPS S.A. Oddział w Zamościu, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, PGE Dystrybucja S.A. oddział w Zamościu oraz PC Partner Kancelaria Biegłego Rewidenta Piotr Cybula w Krakowie. Poczęstunek dla uczestników Konkursu przygotowali: Cukiernia Mariusz Wasil w Zamościu oraz Ewa Kruk, właścicielka restauracji „Skarbiec Wina” i Karczmy „Zamojszczyzna” w Zamościu.

Obszerna relacja fotograficzna na stronie: http://pwszzamosc.pl/final-iii-konkursu-z-rachunkowosci-i-finansow-przedsiebiorstw.htm